O nás

O hádzanárskom klube MHK Piešťany

Hádzaná má v Piešťanoch bohatú históriu, ktorú si pamätá nejeden Piešťanec, ako napríklad zápasy v najvyššej slovenskej súťaži či družstvá v každej mládežníckej kategórii. Následkom problémov spojených so zbúraním hádzanárskej haly sa klub dostával do stále väčších existenčných problémov, ktoré nakoniec vyústili do stavu, že v Piešťanoch po dobu dlhých 10 rokov neexistovalo žiadne mládežnícke družstvo.

Vďaka hádzanárskym nadšencom, pre ktorých bola hádzaná srdcovou záležitosťou, zostalo v Piešťanoch aspoň mužské družstvo, ktoré však hrávalo viac-menej pre zábavu. Po viacerých neúspešných pokusoch zostaviť mládežnícke družstvo sa to nakoniec podarilo v sezóne 2016/2017 , kedy piešťanská hádzaná po dekáde opäť zažila hádzanársku mládež. Celý realizačný tím verí, že v nastolenom trende sa bude aj ďalej pokračovať.

O snahe a aktivite trénerov svedčí nárast počtu mládežníckych družstiev v jednotlivých sezónach:

  • ročník 2015/2016 – bez účasti v súťažiach
  • ročník 2016/2017 – jedno družstvo
  • ročník 2017/2018 – tri družstvá
  • ročník 2018/2019 – šesť družstiev
  • ročník 2019/2020 – päť družstiev
  • ročník 2020/2021 – sedem družstiev
  • ročník 2021/2022 – desať družstiev
  • ročník 2022/2023 – desať (resp. v jarnej časti jedenásť) družstiev
  • ročník 2023/2024 – šestnásť družstiev