2 % z dane

Podporte MHK Piešťany – 2 % z dane.

Darujte 2 % z dane

Vážení priatelia hádzanej,

chceli by sme Vás touto cestou požiadať o pomoc pri financovaní tréningov, zápasov a činnosti klubu prostredníctvom darovania dvoch percent z daní.

Na darovanie  dvoch percent sa používajú tlačivá Finančnej správy. Vieme Vám tieto doručiť vytlačené a predvyplnené – stačí nám dať vedieť koľko kusov potrebujete ( stačí poslať e-mail alebo osloviť svojho trénera ). Pripravené tlačivo nájdete na konci tohoto textu.
Uvedené tlačivá sú použiteľné pre zamestnancov a v prípade, ak si robíte daňové priznanie vo vlastnej réžii ( alebo v prípade právnických osôb )  je treba z neho použiť údaje o našom občianskom združení a tieto vpísať do daňového priznania. Po skúsenostiach z minulých rokov by sme Vás chceli požiadať o doručenie obidvoch tlačív ( popis celého postupu je nižšie ) ku nám na kontrolu. My následne zabezpečíme kontrolu, opravíme čo treba a doručíme tlačivá na Finančnú správu. Pár rokov dozadu skoro polovica týchto tlačív bola ( hlavne mzdárkami ) vypísaná NESPRÁVNE. Problémom je, že Finančná správa na to nijako neupozorní a financie prepadnú.

NÁVOD – POSTUP

Aby ste sa vedeli orientovať v jednotlivých úkonoch, ktoré vedú k poukázaniu 2%, uvádzame krátky návod ako postupovať pri celom procese:

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. V žiadosti o ročné zúčtovanie dane zaškrtnite políčko „žiadam o vystavenie  POTVRDENIA o zaplatení dane“.
3. Z tohto Potvrdenia (čo vystaví zamestnávateľ) si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane
b) 3% v prípade, že ste v roku  2023 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník
4. Údaje vpíšete do VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s údajmi občianskeho združenia.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.04.2024 trénerovi svojho družstva alebo osobne na Finančnú správu.

Najjednoduchšie pre Vás je vybaviť body 1 a 2, podpísať tlačivo na 2 % ( VYHLÁSENIA o poukázaní… ) a doručiť nám ho spolu s Potvrdením od zamestnávateľa. My zabezpečíme správne vypísanie potrebných údajov a doručenie na Finančnú správu.

Ak by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás KONTAKTOVAŤ.

Ďakujeme !

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO NA STIAHNUTIE TU !

Tlačivo 2%