2 % z dane

Podporte MHK Piešťany – 2 % z dane

Darujte 2 % z dane

Vážení priatelia hádzanej,

chceli by sme Vás touto cestou požiadať o pomoc pri financovaní tréningov, zápasov a činnosti klubu prostredníctvom darovania dvoch percent z daní.

Vieme Vám doručiť vytlačené tlačivo (nájdete na konci stránky ) – stačí nám dať vedieť koľko kusov potrebujete ( alebo stačí poslať e-mail ).
Uvedené tlačivá sú použiteľné pre zamestnancov a v prípade, ak si robíte daňové priznanie vo vlastnej réžii ( alebo v prípade právnických osôb )  je treba z neho použiť údaje o našom občianskom združení a tieto vpísať do daňového priznania. Po skúsenostiach z minulých rokov by som Vás chcel požiadať o doručenie obidvoch tlačív ( popis je nižšie ) ku nám na kontrolu. My následne zabezpečíme kontrolu a doručenie tlačív na Finančnú správu. Predminulý rok skoro polovica a minulý rok skoro tretina týchto tlačív bola ( hlavne ) mzdárkami vypísaná NESPRÁVNE. Problémom je, že Finančná správa na to nijako neupozorní a financie prepadnú.

NÁVOD

Aby ste sa vedeli orientovať v jednotlivých úkonoch, ktoré vedú k poukázaniu 2%, posielam krátky návod ako postupovať pri celom procese:

Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
V žiadosti o ročné zúčtovanie dane zaškrtnite políčko žiadam o vystavenie  POTVRDENIA o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane
     b) 3% v prípade, že ste v roku  2021 odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník
Údaje vpíšete do VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s údajmi občianskeho združenia
     Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.04.2022 trénerovi svojho družstva alebo osobne na Finančnú správu

Najjednoduchšie pre Vás je vybaviť body 1 a 2 a podpísať tlačivo z prílohy. My zabezpečíme vypísanie potrebných údajov a doručenie na Finančnú správu.

Ak by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás KONTAKTOVAŤ.

Ďakujeme !

TLAČIVO NA STIAHNUTIE TU !

tlačivo 2%