Rozcvička MHK Piešťany

Letná príprava žiakov

Príchodom septembra a školy sa ukončila letná príprava našich prípravkárov, mladších a starších žiakov, ako aj mužov.

O letnej príprave mladších a starších žiakov, ktorá začala hneď prvý augustový týždeň, sme sa porozprávali s novým trénerom mladších žiakov a vedúcim družstva starších žiakov, Eduardom Ochotnickým a predsedom klubu a trénerom starších žiakov, Petrom Palcom.

Eduard Ochotnický: ,, Letnú prípravu som chcel začať čo najskôr, aby sme boli schopní dostatočne sa pripraviť na náročnú sezónu. Pre väčšinu hráčov to bola prvá poriadna letná príprava v ich živote. Viem, že letná príprava sa konala aj minulý rok, avšak len s jedným tréningom do týždňa a s malým počtom hráčov. Takto si ja určite kvalitnú letnú prípravu nepredstavujem a preto som veľmi rád, že mi predseda klubu Peter Palec vyhovel v navýšení objemu a frekvencie tréningových jednotiek. Keďže to bola prvá letná príprava nielen pre deti, ale aj pre rodičov, obávali sme sa, že kvôli dovolenkovej sezóne, rôznym výletom a prázdnin u starých rodičov, nebude zo strany detí o letnú prípravu záujem. Naše obavy sa však naplnili len v prvý tréningový týždeň, kedy chodilo detí pomenej. Postupne však detí chodilo viacej a viacej, až sme chvíľami mali na tréningu aj viac ako 20 detí. Začali sme aeróbnymi tréningami spojenými s koordinačnými cvičeniami a cvičeniami na spevnenia stredu tela. Neskôr sme prešli na anaeróbne tréningy s technicko-taktickými prvkami.“

Peter Palec: ,,Budúci rok plánujeme spraviť na začiatku augusta sústredenie mimo Piešťan. Je potrebné, aby rodičia pochopili, že športová príprava je v tréningovom procese dôležitá. Bez kvalitnej letnej prípravy nebudeme schopní konkurovať vyspelým tímom, ktoré majú pred nami niekoľkoročný náskok.“

Letnú prípravu celkovo absolvovalo 21 detí.  Z toho bolo 13 mladších žiakov a 8  starších žiakov.

Eduard Ochotnický: ,, Letnú prípravu naozaj absolvovalo toľko detí, no nie všetci boli na každom tréningu a hlavne si treba uvedomiť, že na dva tímy to nie je postačujúce. Budeme preto musieť starších žiakov dopĺňať mladšími žiakmi. Ale to nevadí,  ja osobne som šťastný, že tento rok sa rozšírili ligové tímy Piešťan o ďalšiu kategóriu.“

Okrem toho, že pribudli aj starší žiaci, tak sa budú hrávať aj turnaje v mini hádzanej pre prípravkárov a aj naďalej budú pokračovať tréningy s predprípravkármi.

Peter Palec: ,, Je to úžasné, ako sa to rýchlo rozrastá. Pred dvomi rokmi sme mali obavy, či sa vôbec postavia mladší žiaci a tento rok tu máme predprípravku, prípravku, mladších a starších žiakov a samozrejme mužské A družstvo.“

Na letnú prípravu využívali žiaci najmä ihrisko na 5. Základnej škole na Mojmírovej ulici.

Peter Palec: ,, Bohužiaľ stále nemáme v Piešťanoch profesionálne hádzanárske ihrisko, a preto sme museli využívať vonkajšie ihrisko na 5. ZŠ. Keďže toto ihrisko je v poobedňajších hodinách veľmi vyťažené futbalistami, často sa stávalo, že sme museli trénovať na tráve alebo na malom betónovom ihrisku. Mestu rozhodne chýba hala, v ktorej by sa dalo poriadne trénovať. “

Na trénovanie využíva klub najmä telocvične na 5 ZŠ, na Komenského ulici alebo na Gymnáziu Pierra de Cubertina.

Eduard Ochotnicky: ,, Aj keď má mesto viacero telocviční a jednu halu pre basketbal, je stále viac a viac obtiažnejšie získať priestor na trénovanie. Diplomat arénu si ako klub nemôžme dovoliť a telocvične sú preplnené rôznymi inými športami. Aj keď sa dostaneme do nejakej telocvične, tak nespĺňa kritéria na hádzanú. Viem, že obdobné problémy ma aj piešťanský dievčenský volejbal. Je škoda, že namiesto zbúranej haly sa nepostavila nová. Ale ako píše Tomáš Kuťka vo svojom článku ,, Medzi sedmičkami Tomáša Kuťku: Developerské elégie“(článok si môžete prečítať tu) asi to nie je len problém Piešťan. Kiežby sme aj my na Slovensku miesto biznis centier a nákupných centier stavali radšej moderné športové strediská pre masový šport. Namiesto vysedávania po lavičkách a prechádzania sa po nákupných centrách, by tak deti, dospievajúci a dospelí mohli tráviť čas v týchto športových strediskách, čo by sa pozitívne odrazilo v kultúrnom, zdravotnom, sociálnom a v konečnom dôsledku aj ekonomickom živote občanov Piešťan.“

Peter Palec: ,, Naším cieľom je, aby hádzaná bola dostupným športom pre každého a snažíme sa nájsť iné alternatívy, kde môžeme trénovať, no otázne je, dokedy to ešte vydržíme, pretože detí pribúda. Veľmi ťažko si viem predstaviť tréningy cez zimu v malej telocvični, kde bude viac ako 20 detí, ktoré nám teraz chodia na tréningy.“

Eduard Ochotnický: ,, Som veľmi prekvapený a šťastný, ako detí, ktoré majú záujem o hádzanú, stále pribúda. Ostatné športy majú obrovské náborové kampane a my prakticky nemáme okrem reklamy  v miestnych  inzertných novinách prakticky nič. Dosť nám v tomto ale pomáha Centrum voľného času Ahoj Piešťany. Možno to je preto, lebo sa snažíme s predsedom klubu Petrom Palcom naozaj vytvoriť pre deti aj niečo viac ako len tréningy. Chceme, aby bol v tímoch silný tímový duch, kamarátske vzťahy a dobrá atmosféra. Aby sa deti na tréningy tešili a mali aj radosť. Aj keď samozrejme bez tvrdej driny na tréningoch to nejde a to väčšinou deti nemajú radi. Ale o to viac sú potom šťastní keď hrajú hádzanú a to ma nesmierne ako hádzanárskeho trénera teší ?.“

Peter Palec: ,, Ako už spomínal Edo, budúci rok máme v pláne  spraviť týždňové sústredenie, kde by sme chceli, aby sa deti lepšie spoznali a utužili priateľstvá. Po skončení minulej sezóny sme mali skvelú akciu, ukončenie a posedenie so všetkými mladšími žiakmi, ktorú si užili deti, rodičia, tréneri a vedenie klubu. Niečo podobné určite plánujeme zorganizovať aj budúci rok. Plánujeme aj ďalšie športovo-spoločensko-kultúrne akcie, ktoré by sme radi absolvovali aj v spoločnosti rodičov hráčov. Plánujeme aj spoluprácu s vysokokvalitnými fyzioterapeutmi a masérmi, aby boli deti zdravé. Nechceme byť obyčajný klub, ktorý žije len pre výsledky a zápasy. Chceme prinášať viac, pretože hádzaná je viac ako len šport!“

 

Už tento týždeň začínajú muži, mladší a starší žiaci s prvými ligovými zápasmi. Tímom držíme veľmi palce v novej sezóne 2017 / 2018 !!!