COVID pravidlá zápasov v Piešťanoch.

Na základe rozhodnutia vedenia gymnázia sú všetky športové podujatia v telocvični možné usporiadať LEN BEZ DIVÁKOV. Žiadame, aby pri všetkých tréningoch a zápasoch vstupovali do telocvične len účastníci tréningov a zápasov. T.j. môžeme trénovať len bez účasti rodičov a zápasy sú možné len bez divákov ( rodičov ).

Žiadame o rešpektovanie týchto pravidiel.


AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA PRE ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V SÚVISLOSTI S COVID19

PLATNÉ OD 11.1.2022
Podľa aktuálnej vyhlášky môžeme trénovať a hrať zápasy podľa §2 písmeno k:
  • hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb
pričom:

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

  • a) osoba kompletne očkovaná,
  • b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách,
  • c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.