Podporte MHK Piešťany – 2 % z dane

Darujte 2 % z dane

Vážení priatelia hádzanej,

chceli by sme Vás touto cestou požiadať o pomoc pri financovaní tréningov, zápasov a činnosti klubu prostredníctvom darovania dvoch percent z daní.

Vieme Vám doručiť vytlačené tlačivo – stačí nám dať vedieť koľko kusov potrebujete ( alebo stačí poslať e-mail ).
Uvedené tlačivá sú použiteľné pre zamestnancov a v prípade, ak si robíte daňové priznanie vo vlastnej réžii ( alebo v prípade právnických osôb )  je treba z neho použiť údaje o našom občianskom združení a tieto vpísať do daňového priznania. Po skúsenostiach z minulých rokov by som Vás chcel požiadať o doručenie obidvoch tlačív ( popis je nižšie ) ku nám na kontrolu. My následne zabezpečíme kontrolu a doručenie tlačív na Finančnú správu. Predminulý rok skoro polovica a minulý rok skoro tretina týchto tlačív bola ( hlavne ) mzdárkami vypísaná NESPRÁVNE. Problémom je, že Finančná správa na to nijako neupozorní a financie prepadnú. Aby ste sa vedeli orientovať v jednotlivých úkonoch, ktoré vedú k poukázaniu 2%, tu je krátky návod ako postupovať pri celom procese:

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. V žiadosti o ročné zúčtovanie dane zaškrtnite políčko žiadam o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane

b) 3% v prípade, že ste v roku 2019 odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník

4. Údaje vpíšete do VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s údajmi občianskeho združenia

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.04.2020 trénerovi svojho družstva alebo osobne na Finančnú správu

Najjednoduchšie pre Vás je vybaviť body 1 a 2 a podpísať tlačivo z prílohy. My zabezpečíme vypísanie potrebných údajov a doručenie na Finančnú správu.

Ak by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás KONTAKTOVAŤ.

Ďakujeme !