REALIZAČNÝ TÍM

 

Predseda klubu

Ing. Peter Palec

pp@hapy.sk

 

Tréner starších dorastencov

Marcel Majerník

 

Tréner starších dorasteniek

Ing. Peter Palec

pp@hapy.sk

 

Tréner mladších žiakov

Nora Csukaová

 

Tréner mladších žiačok

Ing. Eduard Ochotnický

 

Tréner prípraviek

Ing. Eduard Ochotnický

 

Tréner predprípravky

Mgr. Janka Bartošová